jungkick GmbH

Geschäftsführer: Reza Anwar BSc.

Kirchengasse 11/3, A-1070 Wien
Tel: +43 660 39 59 524
E-Mail: office@jungkick.com

Firmenbuchnummer: FN 543856 p
Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien
Mitglied der Wirtschaftskammer Österreich.